Welkom!

Op zoek naar een supervisor? Een coach? Of op zoek naar iemand met wie je jouw leven weer ‘op de rails’ kan brengen? Je conflicten met je puber anders oplossen? Weten dat het niet goed met je gaat, en dat willen aanpakken? In balans en met plezier naar je werk gaan?

Je kunt bij mij terecht met werkgerelateerde of persoonlijke vragen en problemen. Als je wilt leren groeien als persoon in je werk of leven. Als je vast zit in je werk of privé en je wel een zetje kunt gebruiken.

Beweging

Mijn passie is om mensen in beweging te brengen. Ieder mens is uniek en beschikt over talenten. Door samen een ontmoeting aan te gaan, komt er een beweging, zodat er een andere weg ingeslagen wordt en jij tot een verandering komt. In een veilige context is het mogelijk meer zelf inzicht te krijgen, te spiegelen, te ontwikkelen en te experimenteren met ander gedrag. Belemmeringen weg nemen zodat oplossingen binnen je bereik komen.

Zelfsturing, verandering, authenticiteit, vrijheid, zingeving, autonomie en verbinding, emoties in balans, kiezen, uit je comfort-zone komen, reflecteren, zelfvertrouwen, voornemens omzetten in handelen, gelukkiger worden, zijn woorden en begrippen, die regelmatig terugkeren in de gesprekken. Het hier-en-nu en de toekomst staan centraal. Ook kijken we naar het verleden, als dat nodig is. Met als  grondgedachte dat jij, net als ieder ander mens, zelf beslist hoe je werk en leven zo volledig, gelukkig en zinvol mogelijk invult.

Ieder mens is onderdeel van een systeem. Een organisatie, een gezin of een andere vorm van samenleven. Een ander uitgangspunt is dat lichaam en geest een eenheid vormen en verstand en gevoel op één lijn horen te zitten.

Aanbod

Mijn  aanbod bestaat uit supervisie, coaching gericht op het werk, persoonlijke coaching en coaching, gezinstherapie, waarbij jij, soms in overleg met een opdrachtgever, kiest wat je wilt.

Aanmelden

De gang van zaken is als volgt: Je kunt je aanmelden per telefoon of e-mail. Wij maken vervolgens een afspraak voor een intake/kennismakingsgesprek. Belangrijk is of het klikt. Bij een verwijzing door een organisatie of bij een verwijzing door één van mijn collega’s vindt er ook altijd een intakegesprek plaats. We spreken af om hoeveel gesprekken het gaat en de duur van de gesprekken. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, werk ik samen met anderen. Soms om te verwijzen, en om je vraag in een breder perspectief te plaatsen.

Veel leesplezier,
Wil de Meer