Supervisie

S
Met mensen werken is de grootste uitdaging, die ik ken.

Wat is mijn werkstijl, welke drijfveren/overtuigingen sturen mij? Hoe kan ik mijn denken, voelen en doen beter op elkaar afstemmen? Vaak ben ik al in actie zonder eerst te reflecteren wat deze situatie met me doet en hoe ik hier mee om wil gaan.

Iedereen die, met mensen werkt vraagt zich af:

  • Doe ik het goed?
  • Hoe komt het toch dat ik steeds bots met mijn leidinggevende?
  • Waarom kosten bepaalde taken me zoveel moeite?
  • Hoe komt het dat ik zo slecht met mijn grenzen omga?
    • Te veel me verantwoordelijk voel?
    • Perfectionistisch of onzeker ben?
  • Hoe doe je iets, hoe kijk je daar op terug, wat kan / wil je anders doen.

Als je antwoorden wenst, op deze en andere vragen, is supervisie iets voor jou.
Supervisie is een leertraject voor professionals die in een mensgericht beroep werkzaam zijn. Je leert naar jezelf te kijken in relatie tot je werk. Gericht op verdieping en ontwikkeling van je beroepsmatig functioneren. Je leert je eigen vragen te beantwoorden over werksituaties die problemen opleveren, waar heeft dit mee te maken, hoe ga ik ermee om, welke alternatieven er zijn.

In een supervisiegesprek verken je vaste patronen in jezelf en gaan we op zoek naar de dieperliggende motieven en overtuigingen die jouw handelen bepalen. Door bijvoorbeeld inzicht te krijgen in hoe (tegen) overdracht werk kunnen relaties met anderen in beweging komen. Wat je doet als professional staat altijd in relatie met de rol die je hebt en de context waar mee je te maken hebt. Wat in de ene situatie werkt, hoeft niet altijd in de andere situatie tot succes te leiden. Je werkt aan je eigen leervragen/-doelen/-thema’s. Vaak zijn die, als de organisatie betaalt, in overleg tot stand met de opdrachtgever gekomen.

Als supervisor help ik professionals uit alle sectoren om inzicht te krijgen in hun eigen werkstijl in relatie tot persoonlijk functioneren in het werk. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is om in een vertrouwelijke setting te kunnen praten, te verkennen, reflecteren en tot alternatieven te komen.

Kernwoorden

Zelfsturing, leerdoelen, reflecteren, denken, willen, voelen, handelen, voornemens omzetten in daden, samenwerken, organisatieperikelen.

Voor wie is supervisie bedoeld?

Supervisie is iets voor jou als je werkt in dienstverlenende beroepen waar de omgang met andere mensen (collega’s, klanten, patiënten, leerlingen, wet- overtreders, slachtoffers, bazen, werknemers) een belangrijke rol speelt.

Supervisie is ook geschikt als je belemmeringen ervaart in je functioneren door veranderende omstandigheden,  last hebt (gehad) van burn-out verschijnselen of als je in een nieuwe (leidinggevende) positie terecht gekomen bent.

Supervisanten ervaren mij als een ‘door de wol geverfde’ supervisor, die oog heeft voor het unieke leerproces van iedere supervisant.

Je kunt supervisie zelf bij mij aanvragen, maar meestal doet een opdrachtgever dit. Zoals gebruikelijk wordt er een contract opgesteld met de opdrachtgever. Een supervisie- traject omvat 10 sessies van 1 uur. Na afloop ontvangt de supervisant een door de LVSC erkende verklaring of een SKJ verklaring.