Coaching in je werk

C
‘Geef me werk wat bij me past en ik hoef nooit meer te werken.’

Confucius, Chinees filosoof

Allemaal willen we graag dat het goed loopt op het werk. Dat je trots kan zijn op de resultaten, die je behaalt. Plezier beleeft aan je collega’s, je het gevoel hebt dat je in de organisatie alle kansen krijgt, die je nodig hebt. Je in je rol en wie je bent goed tot hun recht komt, conflicten kan hanteren, het werk als zinvol ervaart, je niet opbrandt en er vaak met plezier naar toegaat. Een leidinggevende, die steunt en stimuleert en op het juiste moment feedback geeft. Het gevoel hebben dat je professionaliteit volledig tot zijn recht komt. En ook nog het gevoel dat het werk, dat je doet zinvol is. Kortom, een ideaal plaatje.

De werkelijkheid ziet er vaak anders uit. Gedoe met collega’s, de werkdruk te hoog,  onaardige, mensen om je heen. Het gevoel niet tot je recht te komen. En wat doe je als de motivatie weg is? Er een burn-out dreigt? Feedback altijd maar negatief is? Op een gegeven moment kom je met jezelf in conflict. Je gaat je afvragen: Is dit het nu, kan dit anders? Dit kan ook leiden tot: past dit werk nog wel bij mij?

Coaching helpt om tot een oplossing te komen. het helpt om inzicht te krijgen in je denken en doen, de juiste keuzes te maken en de nodige stappen te zetten.

Werk wordt weer leuk en krijgt betekenis als je hart erin ligt. In gesprekken richten we ons dan ook op wat wezenlijk is voor jou als persoon. Waar liggen je drijfveren, waar loop je warm voor? Wat is je inspiratiebron? Waar doe je het allemaal voor? Alleen als je weet wat je inspireert en wat je blokkeert, kun je tot verandering komen. Dat is de basis om verbinding te kunnen maken met de rol waarin je zit en de context waar je mee te maken hebt

Een aantal gesprekken kan al voldoende zijn om op een andere manier tegen zaken aan te kijken of dingen in je werk, of breder – in je leven – anders aan te pakken. Geen grootscheepse ommezwaai, maar met kleine stapjes werken aan de effectiviteit van je functioneren en daarmee ook aan een meer ontspannen, betekenisvolle manier van leven. Soms is het de leidinggevende of een verwijzer, die je op deze coaching wijst.

Kernwoorden

Keuzes maken. Ambities. Kwaliteiten en belemmeringen. Komen tot nieuw, ander, effectiever gedrag. Drijfveren. Bezieling en zingeving.

Iets voor jou?

In werkgerelateerde coaching kan je:

 • werk en privé in balans brengen
 • meer plezier in je werk krijgen
 • meer verbinding vinden tussen hoofd en hart
 • leren loslaten
 • meer uit de samenwerking met anderen halen
 • anders leren omgaan met werkdruk
 • tot rust komen
 • omgaan met stress
 • voorkomen dat je een burn out krijgt
 • empathie leren ontwikkelen
 • anderen en jezelf beter leren begrijpen
 • afleren van pleasing en andere onhebbelijkheden
 • grenzen  stellen en te bewaken
 • een andere baan vinden of zinvoller werk
 • anders omgaan met verwachtingen